....Think Green....
SandaLi !!

sandali wag kang mag madali at kung anong sakit ang maiuwi at biglang lumiko ang iyong mga pangarap kailangang pag-isipan ang hinaharap..!

Huwag mong piliting magreply ang taong mahal mo…

beben-eleben:

Baka naman kasi busy siya sa taong mahal niya talaga.

image

 

Nature does not hurry, yet everything is accomplished. ~ Lao Tzu ~

 

Nature does not hurry, 
yet everything is accomplished. 
~ Lao Tzu ~

 

 Look deep into nature,  and then you will understand everything better.  ~ Albert Einstein ~and then you will understand everything better. ~ Albert Einstein ~

 

Look deep into nature, 
and then you will understand everything better. 
~ Albert Einstein ~

and then you will understand everything better. 
~ Albert Einstein ~


We cannot command Nature except by obeying her.

We cannot command Nature except by obeying her.


One planet, one experiment. - Edward O. Wilson

One planet, one experiment. - Edward O. Wilson

..getting started..

..how to ear money….??